30. Detská divadelná prehliadka 3xĎ v Starej Pazove

V dňoch 7. a 8. júna 2024 v Starej Pazove sa uskutočnila 30. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby – 3xĎ. Podľa zaužívaného modelu spoluorganizátormi prehliadky sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Prehliadku v značnej miere podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Do organizácie Detskej divadelnej prehliadky sú zapojení aj Základná škola hrdinu Janka Čmelíka a Stredisko pre kultúru zo Starej Pazovy. V tomto roku v rámci prehliadky 3xĎ vystúpilo sedem divadelných predstavení z čoho päť súťažiacich a dve hosťujúce – z Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy, Bingule, Padiny a chorvátskeho Iloka. Umeleckým vedúcim festivalu bol Alexander Bako, koordinátorkou Miruška Kočišová a moderátorkou Danica Vŕbová. Slávnostné príhovory mali predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove Libuška Lakatošová a festival 3xĎ otvorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Úvodná časť patrila mladým umelcom zo staropazovskej základnej školy, ktorý nielenže recitovali, ale aj zaspievali a zahrali. Odborná porota pracovala v zložení: Miroslav Benka, Ján Privizer a Miroslav Fábry. Okrem nich svoje ceny vyhlásila i detská porota.

Keď ide o ceny, výsledky sú nasledujúce. Prvú cenu  zlatú plaketu a zároveň aj cenu NRSNM odborná porota udelila predstaveniu Legionári Divadla VHV z Báčskeho Petrovca. Réžiu mala Svetlana Gašková, ktorá zároveň bola odmenená za najúspešnejšiu réžiu. Súbor získal štyri špeciálne ceny: za dizajn svetla Peter Čániza hudbu Jaroslav Zima, za najlepší text prehliadky Ján Žolnaj za najúspešnejšieho herca prehliadky Dávid Ján Uram. Z tohto súboru  cenu za najúspešnejšiu scénografiu získali Ondrej Mištec a Zvonimír Pudelka, kým cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu získal Milan Majera za stvárnenie postavy Miša. Druhú cenu – striebornú plaketu  porota udelila predstaveniu Vlk a kozliatka SKUS Milana Rastislava Štefánika z Bingule. Špeciálnu cenu za choreografiu v tomto predstavení získali Tijana Farkašová a Anna Filková a cenu za najúspešnejšie kostýmy získali rodičia hercov v tomto predstavení. Za herecký výkon cenu za najúspešnejšiu epizódnu mužskú postavu získal Dušan Piskla za stvárnenie postavy Vlka. Tretiu cenu – bronzovú plaketu získalo predstavenie Veveričky Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Cenu za  najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu získala Mária Grbićová za stvárnenie postavy Verony, kým cenu za najúspešnejšie stvárnenú epizódnu ženskú postavu dostala Orisja Barnáková za stvárnenie postavy Sochy. Špeciálnu cenu za kolektívnu hru získal kolektív predstavenia Kuchárkin tajomný recept SKUS Slnečnica ZŠ maršala Tita z Padiny. Cena za najúspešnejšiu dramatizáciu získala Snežana Garafiátová a z tohto súboru podľa poroty boli aj najúspešnejší debutanti: Tea MaglockáVladimír Tomášik. Cenu za najúspešnejší kreatívny divadelný čin porota udelila kolektívu SKUS Ľudovíta Štúra Matice slovenskej v Iloku.

Podľa ocenenia detskej poroty, ktorá pracovala v zložení Kristína Havranová, Iva Žigová a Darko Hrehor, najsympatickejší herec bol Milan Majera z Báčskeho Petrovca, najsympatickejšia herečka Antónia Lamošová z Iloka, najkomickejší herec Dávid Ján Uram z Báčskeho Petrovca a najkomickejšia herečka Viktória Dubovská z Bingule. Najsympatickejší kostým mala Dária Poničanová z Padiny a najsympatickejší herecký pár tvorili Petra Kolárová a António Očovaj zo Starej Pazovy. Detská porota odmenila aj najlepších hercov v každom predstavení. Toto ocenenie získali: Milan Majera z Báčskeho Petrovca, Mária Grbićová zo Starej Pazovy, Anna Durgalová z Padiny, Ognjen Maľa z Bingule a Ema Lamošová z Iloka.