24. Detský folklórny festival Zlatá brána v Kysáči

Posledný júnový víkend, presnejšie dni 23. – 25. júna v Kysáči boli venované iba deťom. Začalo sa výstavami, bábkovým predstavením, kastingom folklóru a krásy a v nedeľu vrcholilo na zámku Zlatej brány tancami a spevom najmladších.

Festival Zlatá brána zorganizovala Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou mesta Nový Sad, ktorý zároveň financovalo festival. Zlatú bránu ešte finančne podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prínos festivalu dali aj mediálni a ďalší sponzori.

Do Kysáča tohto roku prišli deti z týchto prostredí: Báčsky Petrovec, Binguľa, Boľovce, Erdevík, Hložany, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Ľuba, Nový Sad, Padina, Pivnica, Selenča, Stará Pazova, Šíd a hostia z Iloka (Chorvátsko) a zo Žiliny a Starého Tekova (Slovensko). Spolu 38 detských folklórnych súborov.

Slovami, že deti sú naše potešenie, nádej a budúcnosť, a preto čo dnes sejeme, budeme v budúcnosti žať, sa prihovoril riaditeľ festivalu a Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový a privítal účastníkov a hostí. Potom sa prítomným prihovorili: primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević, pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka. Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková krásne porovnala deti v krojoch s rozkvitnutou lúkou a zaželala, aby tá lúka kvitla spevom a tancom. Festival otvorili prof. Dr. Zoroslav Spevák-Jesenský s básňou Čo sa mi v Kysáči páči a Daniel Miháľ, člen ochotníckeho divadla KC Kysáč a tohtoročný žiak generácie. A detské tance sa začali. Silné slnko neprekážalo malým tanečníkom, aby s radosťou a s úsmevmi na tváričkách tancovali a spievali a čím najlepšie predviedli to, čo sa naučili.

Rozprávkoví moderátori tohtoročného festivalu boli: Branislav Kulík (princ), Ivan Madacký (kráľ), Kristián Križan (pútnik), Miroslav Kolár (vrana), Svetlana Gašková (macocha), Klaudia Hegedišová (Mahuliena) a Andrej Chrťan (vĺča). Konferansu napísali, hercov nacvičili a režírovali Tatiana Klinková a Milina Chrťanová. Odborná porota pracovala v zložení: Juraj Ferík, dirigent, Anna Medveďová-Gašková, a Vlasta Vinkovičová, etnologičky.

24-zlata-brana jun 2017 002

Najúspešnejší tohto roku boli najmladší Kovačičania. Prvé miesto podľa rozhodnutia odbornej poroty obsadil a teda sošku NRSNM získal Detský folklórny súbor Vločka ZŠ Mladých pokolení (ml. skupina) s detskými hrami Edom, dva a tri, povec mi to ti. Autorkou je Katarína Mosnáková-Bagľašová, nacvičovateľkou Zuzana Petríková a vedúcim orchestra Pavel Tomáš st.

24-zlata-brana jun 2017 003

Druhú cenu si vytancovali Pivničania, DFS Ratolesť SKUS Pivnica. Predviedli detské hry Zatancujme si veselo. Autorom je Janko Merník a s Vierou Brňovou i nacvičovateľom. Vedúci orchestra bol Valentín Michal Grňa.

24-zlata-brana jun 2017 004

Tretie miesto obsadili Kysáčania, DFS Vienok KC Kysáč. Zatancovali tanec Povedz, že mi moja milá. Autorom a nacvičovateľom je Vladimír Medveď a vedúci orchestra Miroslav Kardelis.

Kým na začiatku a takmer do konca festivalu počasie žičilo Zlatej bráne, záver bol veru „napínavý“. Nielen preto, že sa čakali výsledky, ale aj pre povíchricu, ktorá sa zdvihla, ale zhovela do chvíle, kým predstavitelia NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka, a Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru, udelili odmeny. Víťazov vyhlásil P. Surový, riaditeľ festivalu.

NRSNM na tento festival vyčlenila 200.000,00 dinárov.

Zdroj: Hlas ľudu
Danuška Berediová a Elena Šranková