Deň 21. júna 2024

Výsledky

Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku v roku 2024 Komisia na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, spolkov a združení v Srbsku na rok…

Záverečné skúšky

Od 18. – 20. júna toho roku žiaci ôsmeho ročníka skladali záverečné skúšky. Vypracovanie testov, prekolad testov a realizáciu mal na starosti odborný tím, ktorý navrhla Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre zveľadenie kvality výchovy a vzdelávania.