Deň 4. júla 2023

Z 9. zasadnutia NRSNM v Jánošíku

Dňa 30. júna 2023 v Jánošíku sa za prítomnosti 16 členov v priestoroch tamojšieho Domu kultúry uskutočnilo 9. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM. Prítomných členov a zamestnancov NRSNM privítal člen NRSNM a predseda…