Deň 13. marca 2023

Zasadala Komisia pre štipendiá

V paitok, 10. marca 2023 bola konštituovaná Komisia pre štipendiá. Na svojom prvom zasadnutí vypracovali pravidlá na udelenie finančnej podpory pre stredoškolákov  a na rozdelenie finančnej podpory pre zápis do 1. ročníka na stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, ako…

Z otvorenia výstavy Márie Gaškovej

V Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci dňa 11. marca 2023 bola z príležitosti 75. narodenín a 50. výročia umeleckej tvorby slávnostne otvorená samostatná výstava akademickej maliarky Márie Gaškovej z Kysáča. Úvodné slovo mala riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov  Anna Séčová-Pintírová, o autorke sa zmienili Vladimír…