Deň 9. mája 2022

Výsledky Výzvy na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť mimovládnym organizáciám, mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva a na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2022

Komisia na hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2022 Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Vladimír Francisty, Branislav Kulík,…

Koordinácia spoločných projektov

6. mája 2022 sa v Hložanoch uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Matice slovenskej v Srbsku z oblasti vzdelávania, na ktorom sa spresnili termíny realizácie spoločných projektov Srbska, Maďarska a Rumunska podporených z Úradu pre Slovákov žijúcich…

Oslavy Dňa Hložian

V piatok 6. mája a v sobotu 7. mája 2022 prebiehali oslavy Dňa Hložian. V piatok o 19. hodine v Dome kultúry otvorili výstavu 26. Hložianska paleta, starých fotografií a Spolku žien Slovenka. V pokračovaní, o 20. hodine bolo slávnostné…