Koordinácia spoločných projektov

6. mája 2022 sa v Hložanoch uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Matice slovenskej v Srbsku z oblasti vzdelávania, na ktorom sa spresnili termíny realizácie spoločných projektov Srbska, Maďarska a Rumunska podporených z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.