Výsledky Výzvy na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť mimovládnym organizáciám, mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva a na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2022

Komisia na hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2022 Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Vladimír Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran, ktorá zasadala dňa 05. mája 2022 v Novom Sade, hodnotila 57 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2022.

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie jednohlasne schválil Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na svojej 12. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 09.05.2022 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

Rozhodnutie: ROZHODNUTIE – VYZVA2