18. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže

V podvečer Slovenských národných slávností, 9. augusta 2018 sa v miestnostiach MOMS v Báčskej Palanke konalo 18. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže.

18-stretnutie avgust 2018 002

Pre vysokoškolských študentov, ktorí ukončili akademické štúdium s ocenením, NRSNM zabezpečuje finančnú odmenu, ktorú odovzdala Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM. Tento rok bola odmenená Jaroslava Slavková z Báčskeho Petrovca a Robetr Žiak zo Selenče.

NRSNM už pravidelne finančne podporuje toto podujatie: ceny pre študentov: 20.000 a organizačné trovy 30.000

V sobotu, 11. augusta sa počas Slovenských národných slávností konalo v Báčskom Petrovci Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, za prítomnosti učiteľov z Maďarska, Chorvátska a Rumunska a početných hostí zo Slovenskej republike a Časka, na ktorom sa v mene NRSNM prihovorila koordinátorka pre vzdelávanie.

V mene NRSNM svoj príspevok do brožúrky zverejnila koordinátorka Svetlana Zolňanová, Marienas Korošová a Tatiana Naďová.