Národnostná rada ocenila zaslúžilých jednotlivcov a kolektívy

Vo štvrtok 9. augusta, v podvečer Slovenských národných slávností, v Báčskom Petrovci sa už tradične uskutočnila slávnostná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

narodnostna-rada-ocenila 002

Tak ako sú Slovenské národnostné slávnosti príležitosť na prehodnocovanie a prezentáciu kultúry vojvodinských Slovákov, tak sa i slávnostná schôdza Národnostnej rady niesla v znamení udeľovania ocenení zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa v uplynulom období výrazným spôsobom zaslúžili o zachovávanie, rozvoj a prezentáciu kultúry vojvodinských Slovákov.

narodnostna-rada-ocenila 003

V tomto roku Národnostná rada udelila šesť ocenení a to: Žeľkovi Čapeľovi, kultúrnemu aktivistovi z Dobanoviec plaketu NRSNM za prínos v oblasti kultúry, farárke Svetlane Vojnovićovej – Feldyovej plaketu NRSNM za publikáciu Slovenská evanjelická augsburgského vierovyznania cirkev v Srbsku slovom a obrazmi, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pri príležitosti desiateho výročia jeho založenia Cenu NRSNM za prínos v oblasti kultúry, nášmu poprednému novinárovi Otovi Filipovi Cenu NRSNM – in memoriam, za celoživotný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, poprednej folkloristke Ružene Červenskej, pri príležitosti dvojnásobného jubilea – 80 rokov života a 60 rokov umeleckej práce, Cenu NRSNM za celoživotný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za výnimočný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

narodnostna-rada-ocenila 004

Ceny NRSNM oceneným jednotlivcom a kolektívom odovzdala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová.

narodnostna-rada-ocenila 005

Slávnostnej nálade schôdze výrazný spôsobom prispeli mladí talentovaní hudobníci Martin Červený, Iveta Kováčová a Marína Cerovská.

narodnostna-rada-ocenila 006

narodnostna-rada-ocenila 007

narodnostna-rada-ocenila 008