15. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže

V podvečer Slovenských národných slávností, 6. augusta 2015 sa v miestnostiach MOMS v Báčskej Palanke konalo 15. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže.

stud mladez stret 002

Pre vysokoškolských študentov, ktorí ukončili akademické štúdium s ocenením, NRSNM zabezpečuje finančnú odmenu. Tento rok bola odmenená Ivana Faďošová zo Selenče,  Ivana Bovdišová a Andrea Cindrićová z Báčskeho Petrovca a  Kristián Haška z Kulpína.

stud mladez stret 003


NRSNM už pravidelne finančne podporuje toto podujatie: ceny pre študentov: 40.000 a organizačné trovy 53.000