Zoznam projektov na spolu financovanie a financovanie v oblasti vzdelávania

Zoznam projektov na spolu financovanie a financovanie aktivít podaných na NRSNM v oblasti vzdelávania do 15. 04. 2018

 

 

žiadateľ

Názov projektu

Celková suma

Žiadaná suma

Schválená suma

1

Asociácia slovenských pedagógov, B. Petrovec

6. biblická olympiáda

140.000

50.000

40.000

2

Asociácia slovenských pedagógov, B. Petrovec

Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách …

243.000

50.000

30.000

3

ZŠ Jána Čajaka, B. Petrovec

Detská výtvarnícka kolónia Makovička

250.000

30.000

20.000

4

Asociácia slovenských pedagógov, B. Petrovec

Odmeny pre rozhlasovú súťaž recitátorov

97.000

17.000

15.000

5

Asociácia slovenských pedagógov, B. Petrovec

Realizácia Dolnozemskej dohody

97.000

63.000

43.000

6

Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

Vzdelávanie pre učiteľky MŠ

77.500

32.000

20.000

7

Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

3. ročník detského festivalu Tvorí celá rodina

103.000

45.000

20.000

8

Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

2. seminár pre učiteľky materských škôl

14.000

14.000

12.000

 

Členovia Komisie:

Ján Brna
Tatiana Naďová
Mariena korošová
Pavel Rohárik
Svetlana Zolňanová

 

 

 

žiadateľ

Názov projektu

Celková suma

Žiadaná suma

Schválená suma

1

Asociácia slovenských pedagógov, B. Petrovec

6. biblická olympiáda

140.000

50.000

40.000

2

Asociácia slovenských pedagógov, B. Petrovec

Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách …

243.000

50.000

30.000

3

ZŠ Jána Čajaka, B. Petrovec

Detská výtvarnícka kolónia Makovička

250.000

30.000

20.000

4

Asociácia slovenských pedagógov, B. Petrovec

Odmeny pre rozhlasovú súťaž recitátorov

97.000

17.000

15.000

5

Asociácia slovenských pedagógov, B. Petrovec

Realizácia Dolnozemskej dohody

97.000

63.000

43.000

6

Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

Vzdelávanie pre učiteľky MŠ

77.500

32.000

20.000

7

Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

3. ročník detského festivalu Tvorí celá rodina

103.000

45.000

20.000

8

Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

2. seminár pre učiteľky materských škôl

14.000

14.000

12.000