Zo Zasadnutia Komisie pre štipendiá

31. mája 2016 zasadala Komisia pre štipendiá, ktorá vypracovala spoločný zoznam uchádzačov o štipendium Vlády SR na akademický rok 2016/2017.

Komisia analyzovala žiadosť na súhlas o zmenu štúdijného odboru a prihlášky na štipendium Vlády SR. Mali možnosť zo 121 prihlásených kandidátov dať 20 odporúčaní na základné a magisterské štúdium a 2 na doktorandské štúdium, ako i 35 náhradníkov na základné a magisterské štúdium a 4 na doktorandské štúdium.

Spoločný zoznam uchádzačov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Matice slovenskej v Srbsku obsahuje body za prospech vynásobené číslom 10, za zakončenú slovenskú strednú školu 3 body a za navštevovanie hodín slovenčiny 2 body. Za zakončenú slovenskú základnú školu s priloženým vysvedčením sa pridelili 3 body a za navštevovanie hodín slovenčiny 2 body. Za priložené diplomy v oblasti kultúry a zachovávania materinského jazyka, komisia pridelila posum o miesto vyššie v prípade rovnakého počtu bodov.

 

Uchádzači o základné štúdium:

por. čislo

meno a priezvisko

poznámky

priemer

body sš

body zš

Spolu

1

Ivan Kovač

+

50,00

3

3

56,00

2

Nataša Bažalja

50,00

3

3

56,00

3

Petra Halupkova

 

50,00

3

3

56,00

4

Vladimir-Vanja Valent

 

50,00

3

3

56,00

5

Ines Pintír

 

49,70

3

3

55,70

6

Melanija Brnja

 

49,03

3

3

55,03

7

Adrian Poljak

+ 

49,02

3

3

55,02

8

Tatiana Križov

 

48,70

3

3

54,70

9

Božena Omasta

 

48,50

3

3

54,50

10

Ivana Havran

 

49,50

2

3

54,50

11

Nataša Haškova

 

48,45

3

3

54,45

12

Iveta Vereš

 

48,20

3

3

54,20

13

Orijana Krajčik

 

47,78

3

3

53,78

14

Andrej Babjak

 

47,78

3

3

53,78

15

Ana-Petra Medveď

 

47,70

3

3

53,70

16

Pavel Sikora

 

47,70

3

3

53,70

17

Vesna Chalupova

 

47,03

3

3

53,03

18

Adam Šćevko

 +

50,00

3

0

53,00

19

Gabriela Kolar

 

49,70

3

0

52,70

20

Marina Kolarik

 

49,70

0

3

52,70

21

Vladimir-Pavel Žiak

 

46,50

3

3

52,50

22

Denis Brngar

 

49,50

0

3

52,50

23

Stanislav Cerovsky

+

46,43

3

3

52,43

24

Tatijana Svetlik

 

45,90

3

3

51,90

25

Andrea Balca

 

48,50

3

0

51,50

26

Nadja Natalija Zakić

+

48,37

0

3

51,37

27

Martin Greksa

 

45,13

3

3

51,13

28

Ivana Bažik

+

44,95

3

3

50,95

29

Anka Zahorec

 

47,90

3

0

50,90

30

Daniela Nosal

 

47,50

0

3

50,50

31

Anela Uzon

50,00

0

0

50,00

32

Dajana Goda

 

50,00

 0

50,00

33

Melina Korčok

 

50,00

0

0

50,00

34

Pavel Očoveji

 

50,00

0

0

50,00

35

Monika Mandáč

 

46,98

0

3

49,98

36

Milan Obradović

 

46,97

3

0

49,97

37

Funćik Vladimir

+

43,90

3

3

49,90

38

Jana Šramková

 

43,80

3

3

49,80

39

Andrej Trpka

 

49,70

0

0

49,70

40

Michaela Kukučka

+

43,63

3

3

49,63

41

Daniela-Gabriela Ožvat

46,60

3

0

49,60

42

Rebeka Slavik

 

49,12

0

0

49,12

43

Darko Valenta

 

45,80

3

0

48,80

44

Vladislav Uhlik

 

42,30

3

3

48,30

45

Andrea Farkaš

 

48,28

0

0

48,28

46

Monika Melegová

 

41,90

3

3

47,90

47

Ján Vlček

+

44,83

3

0

47,83

48

Jaroslav Venjarski

47,60

0

0

47,60

49

Tabita Dudok

 

47,60

0

0

47,60

50

Andrej Čermak

44,60

0

3

47,60

51

Viliam Zaborski

41,50

3

3

47,50

52

Andrej Macko

44,40

3

0

47,40

53

Martin Ruman

 +

44,10

0

3

47,10

54

Tatjana Hudec

 

46,95

0

0

46,95

55

Paulina Čapelja

 

46,80

0

0

46,80

56

Darko Križan

 

46,13

0

0

46,13

57

Matea Dinga

 

46,10

0

0

46,10

58

Ivona Martinková

 

42,60

3

0

45,60

59

Annamaria Križan

 

45,53

0

0

45,53

60

Rastislav Fađoš

 

39,45

3

3

45,45

61

Emil Omasta

 

45,40

0

0

45,40

62

Martin Greksa

 

41,90

3

0

44,90

63

Daniel Toman

 

41,50

3

0

44,50

64

Jelena Gagić

 

44,38

0

0

44,38

65

Martin Hrćan

+

38,00

3

3

44,00

66

Elena Abrahamová

 

43,80

0

0

43,80

67

Mario Kubeček

 

40,75

0

3

43,75

68

Janko Kalko

 

40,66

3

0

43,66

69

David Đuga

 

43,63

0

0

43,63

70

Kristina Kreko

 

40,20

3

0

43,20

71

Luka Vujovic

 

42,70

0

0

42,70

72

Jozef Nosal

 

36,40

3

3

42,40

73

Mihajlo Čobrda

 

38,80

3

0

41,80

74

Darko Čimčurak

neupl. dok.

38,10

3

0

41,10

75

Tatiana Pavlov

 

40,40

0

0

40,40

76

Daniel Hmirak

 

40,35

0

0

40,35

77

Peter Banski

 

39,94

0

0

39,94

78

Ivan Rener

 

36,40

3

0

39,40

79

Ivana Madacki

neupl. dok

22.30 

22.30

 

Študenti:

1

Vladimir Halaj

44.73

3

3

50.73

2

Nataša Kinik

43,70

3

3

48.70

3

Martin Častvan

45,15

3

0

48,15

4

Stanislav Kukučka

45,08

3

0

48,08

5

Michaela Mravik

44.82

3

0

47.82

6

Ksenija Lončar

44,13

0

 0

47,13

7

Marina Hegeduš

43,53

0

3

46,53

8

Mariana Marček

46,35

0

46,35

9

Martin Činčurák

46,00

0

0

46.00

10

Stanislava S. Halupková

38,66

3

3

44,66

11

Silvia Šuster

41,52

3

0

44,52

12

Vladimir Lomen

41,20

3

0

44,20

13

Sara Sampor

44,05

0

44,05

14

Michaela Čiliak

39,25

3

0

42,25

15

Stefani Suchanek

38.60

3

0

41,6

16

Mario Mojović

40,10

0

2

42,1

17

Ivana Tijana Kočonda

38,65

0

3

41,65

18

Ljubica Belić

41,26

0

41,26

19

Ingrid Cinkotski

41,19

0

0

41,19

20

Nina Sljuka

39,22

0

0

39,22

21

Dejan Pavlov

39,20

0

0

39,20

22

Milan Anušiak

38,68

0

0

38,68

23

Jaroslav Opavski

38,30

 0

 0

38,30

24

Tanja Stupavsky

34,80

 0

34,8 

 

Magisterské štúdium:

Denisa Galikova

1,63

 2

Patrik Rago

1,73

 3

Marina Demrovski

1,88

 4

Marina Galasová

1,89

 5

Janko Tomek

2,02

 6

Ivan Nosál

2,06

 7

Vladimir Paraska

2,06

 8

Sandra Galatova

2,15

 9

Vesna Tomašik

2,21

 10

Ivana Jović

2,23

 11

Karolina Menčik

2,34

12 

Jarmila Martinka Vlček

2,40

13 

Katarína Ďurčianská

2,56

 14

Ján Paluška

2,81

 

Doktoranti:

 1

Sanja Nosalj

1,05

 2

Vladimir Hrček

1,36

 3

Miroslav Pap

1,44

 4

Ivan Laco 

opakuje