Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady 45. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Organizačno-správnej rada 45. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… sa pred uskutočnením samotného festivalu stretla štyrikrát. Po 25. marci, keď sa toto teleso stretlo po prvýkrát, rada zasadala ešte trikrát – 23. apríla, 6. a 20. mája 2015.

Zasadnutie sa zakaždým uskutočnilo v priestoroch Oázy MB v Hložanoch. Zasadnutiam predsedal Michal Hataľa, predseda Organizačno-správnej rady, za prítomnosti členov Kataríny Dobríkovej, Rastislava Struhára, Vladimíra Medveďa, riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Miliny Sklabinskej,  koordinátorky Výboru pre kultúru NRSNM Svetluše Hlaváčovej a koordinátoriek festivalu Ivany Svetlíkovej z Kovačice a Jasny Makišovej z Hložian.

Všetky zasadnutia sa niesli v znamení príprav na 45. ročník tohto festivalu. Buď to boli otázky výberu koordinátorov, prihlasovania súborov a účasti hosťujúcich i zahraničných súborov, prípravy samotného programu a časových rámcov festivalu s rozdelením úloh koordinátorkám, výberu autora scenára, moderátorov, inšpicientov, fotografa festivalu, prípravy a tlače bulletinu – propagačného materiálu, ozvučenia a osvetlenia, prípravy amfiteátra, sprievodných podujatí na festivale (Tanečného domu a predajných etno-výstav a v súvislosti s tým i zabezpečenia stánkov a pod.). Jednou z najdôležitejších otázok na každom zo zasadnutí bola otázka finančného plánu.

Za členov odbornej poroty, ktorá bude hodnotiť výkony tanečných súborov, boli navrhnutí: Milorad Lonić, Marijan Pavlov a Tatiana Kriváková Amidžićová, kým za členov odbornej poroty, ktorá hodnotila výkony speváckych skupín a orchestrov, boli navrhnutí: Juraj Ferík, Slovenka Benková-Martinková a Jarmila Juricová-Stupavská.

Na schôdze delegovaného člena NRSNM na uvedené zasadnutia sa minulo 7.108,00 dinárov.