Zo zasadnutí divadelnej komisie a OSR 3xĎ

V ústrety 22. Detskému divadelnému festivalu 3xĎ v Starej Pazove dňa 14. apríla 2015 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Komisie pre divadelnú činnosť, na ktorom ústredným bodom rokovania mala byť organizácia tohto celomenšinového podujatia.

Keďže sa na tejto schôdzi nezúčastnila väčšina členov komisie, schôdza sa v preistoroch NRSNM v Novom Sade zopakovala 21. apríla 2015.

Na schôdzi boli prítomní: Alexander Bako, predseda, a členovia Miroslav Fábry, Ján Makan, Zuzana Tárnociová, Ján Černák a Ján Privizer. A. Bako podrobne vysvetlil samotný proces prípravy tohtoročného festivalu 3xĎ. Povedal, že boli podané dva koncepty na koordinátora festivalu – jeden zo strany Moniky Necpálovej, divadelníčky zo Slovenska a druhý zo strany Miroslava Kožíka, divadelníka zo Starej Pazovy. Po dôkladnom zvážení oboch konceptov členovia tejto komisie rozhodli, aby sa koordinátorom 3xĎ stal Miroslav Kožík a aby Monika Necpálová bola animátorkou, ktorá s bábkohereckými výstupmi bude animovať divákov medzi predstaveniami a zároveň do toho zapájať deti – predstaviteľov súborov zo škôl a spolkov, ktoré na festivale budú ubytované počas trvania prehliadky.

Tiež bolo dohodnuté, aby M. Kožík detailne rozpracoval svoj návrh programu spolu s finančným plánom. Podobne bolo rozhodnuté, aby M. Necpálová pripravila scenár svojho vystupovania na základe harmonogramu. Navrhnuté boli i konkrétne detské ceny za herecké výkony.

Divadelná komisia do odbornej poroty navrhla Alexandra Baka, Miroslava Fábryho a Zuzanu Tárnociovú a za umeleckého vedúceho Jána Makana.

Do tretice v Starej Pazove sa 29. apríla 2015 uskutočnila i druhá schôdza Organizačno-správnej rady festivalu 3xĎ, na ktorej boli prítomní Libuška Lakatošová, predsedníčka, a Alexander bako, Anna Lepšanovićová, Ján Makan a Miroslav Fábry. A. Bako prítomným ozrejmil uzávery divadelnej komisie, ktorá zasadala 21. apríla 2015, ktoré následne členovia Organizačno-správnej rady jednoznačne schválili. Tiež bol schválený návrh, aby stála detská porota vyhlásila a udelila detské ceny za herecké výkony na prehliadke.

Rozoberaný bol i návrh M. Kožíka a dohodnuté bolo, aby M. Kožík a M. Necpálová spolupracovali a spolu upresnili všetky detaily a aby si formovali predovšetkým dobré tímy, s ktorými budú spolupracovať.

Na uvedené zasadnutia sa úhrnne minulo 24.500,00 dinárov.