Zo 131. zasadnutia Národnej osvetovej rady

9. mája 2017 sa v Belehrade uskutočnilo 131. zasadnutie Národnej osvetovej rady.

Na dennom poriadku mali mať aj analýzu programov z materinského jazyk pre 5. ročník základných škôl, no bod bol odročený na nasledovné zasadnutie.

Koordináciu národnostných rád národnostných menšín predstavovali Svetlana Zolňanová, Aniko Jeras a Darko Sarić Lukendić.