Zima s knihou 2018

Tradičné podujatie Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Zima s knihou, ktoré popularizuje slovenské knihy, štartovalo 29. januára 2018 v Hložanoch.

zima-s-knihou-2018 marec 2018 002

Táto akcia je putovného charakteru, čiže prezentuje knižnú produkciu Slovenského vydavateľského centra v našich slovenských vojvodinských prostrediach. Zima s knihou sa koncepčne vždy prispôsobuje hostiteľským prostrediam, respektíve ich jubileám. Je to jedinečná príležitosť, aby sa naša čitateľská verejnosť na tvári miesta zoznámila s najnovšou tvorbou SVC.

Zima s knihou teda štartovala v Hložanoch a jej druhou zastávkou 8. februára bol Aradáč, 13. februára bol Kysáč, 21. februára Stará Pazova a Kovačica, 23. februára znovu Kovačica, 23. februára i Padina, 4. marca Padina a Kovačica, 28. februára Kulpín, 5. marca Báčsky Petrovec a kruh sa uzavrel 24. marca 2018 v Pivnici Vítaním jari s knihou v rámci 24. Divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA.

NRSNM v rámci plánovaných prostriedkov z Výboru pre kultúru – Literárno-vydavateľskej komisie na toto podujatie vyčlenila 30.000,00 dinárov.

Fotografie Andrej Meleg a Elena Šranková