Zaznamenávanie Vianoc na Filozofickej fakulte v Novom Sade

Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM, 16. decembra 2015 navštívila Filozofickú fakultu v Novom Sade, kde študenti Oddelenia slovakistiky so svojimi profesormi zaznamenali Vianoce.

vianoce ffns 2015 002

Študenti slovenského jazyka a literatúry pripravili divadelné predstavenie a študenti, ktorí si zvolili slovenčinu ako cudzí jazyk, predviedli vianočné vinše.

vianoce ffns 2015 003

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny študentom prichystala pod vianočný stromček balík kníh a Oddelenie slovakistiky podporila v sume 50.000,00 din. na potrebné didaktické materiály.

vianoce ffns 2015 004