Zasadnutie VR SZSZ

29.02.2016 sa v Budapešti konalo prvé zasadnutie novozvolenej Výkonnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

V sídle Slovenskej celoštátnej samosprávy v Maďarsku členov Výkonnej rady privítala predsedníčka Alžbeta Holerová Račková. Rokovanie viedol predseda Vladimír Skalský. Členkami VR za Srbsko sú Katarína Melegová Melichová a Svetlana Zolňanová, za Rumunsko Pavel Hlásnik, za Maďarsko Alžbeta Holerová Račková, za Švédsko Dušan Davčík a za Česko okrem predsedu aj Peter Lipták.

Zasadnutie-VR-SZSZ 002

 

Na schôdze sa podrobne analyzovala správa o činnost a hospodárení SZSZ, prijatí boli noví individuálni členovia do SZSZ, ažurovali sa jednotlivé komisie, ktoré pracujú pri SZSZ. Navrhnuté boli jednotlivé podujatia a aktivity, ktoré sa v roku 2016 uskutočnia v mene SZSZ: Dni slovenského zahraničia, festival Jánošíkov dukát, Infocesta pre novinárov, seminár v Žiline, Cena Ondreja Štefánka, Samuela Tešedíka a Milana Rastislava Štefánika.  Prehodnotila sa možnosť podpisovania memoranda o spolupráci a konkrétne aktivity s Trnavským samosprávnym krajom.