Zasadnutie Koordinácie Národnostných rád národnostných menšín

v utorok, 5. septembra 2017 sa v Belehrade konalo zasadnutie Koordinácie Národnostných rád národnostných menšín, na ktorom sa, za prítomnosti Anamarii Viček, štátnej tajomníčky pri Ministerstve školstva, vedy a technologického rozvoja a Snežany Vukovićovej, vedúcej oddelenia pre menšinové vzdelávanie, rokovalo o aktuálnych otázkach z oblasti vzdelávania.

Podrobne sa prebral spôsob anketovania a formovania skupín po školách, kde sa vyučuje materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, sľúbený bol menšinám prístup k informáciám o počte žiakov a tried a skupín na školách.

Prítomní podotkli, že by ministerstvo malo financovať aj vyučovanie materinského jazyka s prvkami národnej kultúry na stredných školách. Hovorilo sa aj o podpisovaní memoranda o vydávaní učebníc v jazykoch menšín pre stredné školy.

Štátna tajomníčka podotkla, že Srbsko podpísalo z ministerstvami školstva bilaterálne zmluvy, bude o nich rokovať na Smene ministrov západného Balkánu, a potom sa uskutočnia stretnutia s jednotlivými krajinami, za prítomnosti predstaviteľov Národnostných rád a bude sa hovoriť o uskutočnení dohôd a o špecifických potrebách jednotlivých menšín.

Koordinátorka pre vzdelávanie, ktorá predsedá Komisii pre školstvo NRNM, Svetlana Zolňanová, vytýčila potrebu podpisovania memoranda o vydávaní učebníc a vypracovania výkonov pre 5.  a 1. ročník ZŠ pre menšiny, ktoré nemajú vzdelávanie vo svojom materinskom jazyku a o potrebe prekladov a financovaní evidencie pre 5. ročník a učebníc pre nové predmety v 5. ročníku do jazykov menšín. Zároveň sa poďakovala ministerstvu za ústretovosť pri otváraní nových odborov na  stredných školách pre slovenskú a maďarskú menšinu.

V pokračovaní zasadnutia Koordinácia NRNM rokovala o úlohe Koordinácia a jej účasti pre vypracovaní Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín a o Zákone o národnostných radách národnostných menšín.

Na stretnutie sa z rozpočtu NRNM minulo 3.955,00.