Zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM

V priestoroch NRSNM sa 1. 06. konalo zasadnutie Komisie pre štipendiá Vlády SR v akademickom roku 2017/2018 za prítomnosti pozorovateľov z Matice slovenskej v Srbsku a Veľvyslanectva Slovenskej republike v Belehrade.

komisia-pre-stipendia 01 jun 2017 002

Na zasadnutí sa schválili zmeny na tri štúdijné odbory, vypracovali listiny uchádzačov o štipendium Vlády SR v akademickom roku 2017/2018 a následne sa dalo odporúčanie pre 20 uchádzačov na základné štúdie a 2 doktorandov a 35 odporúčaní pre náhradníkov na základné štúdie a 2 na doktorandské štúdium v Slovenskej republike.

komisia-pre-stipendia 01 jun 2017 003

 

Zoznam uchádzačov o štipendium Vlády SR v akademickom roku 2017/2018

 

1. stupeň

 

č.

Meno a priezvisko

1

Šuster Miroslav

2

Stefana Njemoga

3

Tomašik Ana

4

Boldocky Jan

5

Potran Andrea

6

Durovka Peter

7

Petraš Branislav

8

Valentik Iveta

9

Rybovič Branislav

10

Balaž Tibor

11

Šranka Igor

12

Durgala Andrej

13

Beška Kristina

14

ZornjanTanja

15

Galas Iveta

16

Mojović Iva

17

Gašpar Ksenija

18

Krnač Petra

19

ČinčurakRastislav

20

Macko Martina

21

Pavlovič Danijela

22

Agarský Ivan

23

Djuga Katarina

24

Demrovski Miroslav

25

Ondrik Ana Marija

26

Veseli Ema

27

Urban Žeľko

28

Šafarik Ivan

29

Lojdl Beata

30

Kožik Ivan

31

Spevakova Martina

32

Trpka Andrej

33

Zrinji Dragana

34

Pavelka Anamaria

35

Čanji Aleksandra

36

Dierčan Darko

37

Hric Martin

38

Balca Andrea

39

Šuster Darko

40

Mravik Marija

41

Červenji Zoran

42

Ivanovičova Ivana

43

Karkušova Jana

44

Zahorec Anka

45

Koruniakova Iva

46

Petrik Alena

47

Šćevko Milan

48

Ruman Martin

49

Dinga Matea

50

Miksad Mihael

51

Imrek Marina

52

Jakovljevič Dejan

53

Valenta Darko

54

Varga Ivor Jan

55

Haška Barbara Hana

56

Malić Aleksandar

57

Kanja Sandra

58

Petraš Martina

59

Vrabčenjak Daniela

60

Makan Pavel

61

Vrabčenjak Dominik

62

Parkanji Andrea

63

Mihalj Miroslav

64

Babka Miroslava

65

Vrabčeniak Damian

66

Kudron Marcela

67

Dudaš Boris

68

Hmirak Daniel

69

Križov Tatiana

70

Ožvat Daniela Gabriela

Študenti

 

č.

Meno a priezvisko

1

Zloh Martin

2

Lomen Vladimir

3

Marček Marijana

4

Farkaš Andrea

5

Križan Darko

6

Halabrin Viktorija

7

Macko Andrej

8

Bireš Tatjana

9

Kreko Kristina

10

Šramkova Jana

11

Nosál Daniela

12

Gašpar Maja

13

Halupkova Stanislava Saradna

14

Čiliak Mihaela

15

Omasta Emil

16

Vasica Ana

17

Horvat Marina

18

Vereš Ana

19

Cinkocki Ingrida

20

Imrek Jan

21

Melegova Monika

22

Sampor Sara

23

Lončar Ksenija

24

Abrahamova Elena

25

Kočonda Ivana Tijana

26

Medovarski Jan

27

Belić Ljubica

28

Banski Andrea

29

Benkova Aleksandra

30

Čobrda Mihajlo

31

Ďurica Darko

32

Kukučka Michaela

33

Martinkova Ivona

34

Venjarski Jaroslav

35

Petrovič Daniel Deny

36

Sljuka Nina

 

2. stupeň

 

č.

Meno a priezvisko

1

Lazar Jaroslava

2

Supek Iveta

3

Šimon Ivona

4

Parnicki Dušan

5

Čanji Jaroslav

6

Djurčjanski Katarina

7

Menčik Karolina

8

Gaško Svetlana

 

3. stupeň

 

č.

Meno a priezvisko

1

Belanji Ivan

2

Roška Jan

3

Marko Ivana

4

Petrovič Vlasta

 

Nespĺňajú podmienky

 

1

Aleksi Dolores

2

HalilovićMajda – nie je Slovenkažijúca v zahraničí

3

Filka Gabriela

4

Jakuš Jana

5

Janev Ivan

6

Lomen Martin

7

Lenhart Kristian

8

Petraš Jan

9

Urban Vesna

 

 

Členovia Komisie pre štipendiá vymenovaní NRSNM s menovacím dekrétom MŠVVaŠ SR

 

Katarína Melegová Melichová

Svetlana Zolňanová

Anna Medveďová

Zuzana Lenhartová

Anna Šilerová

Ján Brna, neprítomný ospravedlnene

 

Zástupca MZV vymenovaný Veľvyslankyňou SR v Belehrade:

Michal Hrušík, tretítajomník

 

Pozorovateľ v mene MSS, vymenovaný Veľvyslankyňou SR v Belehrade:

Ján Brtka, predseda MSS

 

Odporúčaní na základné štúdium:

 

č.

Meno a priezvisko

1

Šuster Miroslav

2

Stefana Njemoga

3

Tomašik Ana

4

Boldocky Jan

5

Potran Andrea

6

Durovka Peter

7

Petraš Branislav

8

Valentik Iveta

9

Rybovič Branislav

10

Balaž Tibor

11

Šranka Igor

12

Durgala Andrej

13

Beška Kristina

14

ZornjanTanja

15

Galas Iveta

16

Mojović Iva

17

Gašpar Ksenija

18

Krnač Petra

19

ČinčurakRastislav

20

Macko Martina

 

Odporúčaní na doktorandské štúdium:

 

č.

Meno a priezvisko

1

Belanji Ivan

2

Roška Jan

 

Náhradníci na doktorandské štúdium:

 

1

Marko Ivana

2

Petrovič Vlasta

 

Náhradníci na základné štúdium:

 

Zloh Martin

Lomen Vladimir

Marček Marijana

Farkaš Andrea

Križan Darko

Halabrin Viktorija

Macko Andrej

Bireš Tatjana

Kreko Kristina

Šramkova Jana

Nosal Daniela

Gašpar Maja

Halupova Stanislava Saranda

Lazar Jaroslava

Supek Iveta

Šimon Ivona

Parnicki Dušan

Pavlovič Danijela

Agarský Ivan

Djuga Katarina

Demrovski Miroslav

Ondrik Ana Marija

Veseli Ema

Urban Žeľko

Šafarik Ivan

Lojdl Beata

Kožik Ivan

Spevakova Martina

Trpka Andrej

Zrinji Dragana

Pavelka Anamaria

Čanji Aleksandra

Dierčan Darko

Vereš Ana

Damian Vrabčeniak