Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

V stredu 23. augusta 2023 v priestoroch Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku, zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Tatiana Naďová, Svetlana Zolňanová a Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. Z najužšieho výberu kandidátov sa Komisia rozhodla udeliť Cenu Samuela Tešedíka popredným slovenským učiteľom v zahraničí.  Ocenenia budú udelené na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov 13. októba v Békešskej Čabe.