Zasadala Dramaturgická rada Krajanskej nedele Podpolianskych slávností v Detve

Dňa 23. marca 2018 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa stretla Dramaturgická rada Krajanskej nedele Podpolianskych slávností v Detve s predsedníčkou NRSNM v Srbsku a riaditeľkou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Schôdze sa zúčastnili: Vlastimíl Fabišík, predseda DR KN a režisér KN (z Českej republiky), Katarína Kyráliová, členka DR KN a asistentka režiséra KN (z Maďarska), Ján Slávik, člen DR KN a predseda Výboru pre kultúru NRSNM, Marijan Pavlov, asistent režiséra KN, Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Anna Chrťanová Leskovac, riaditeľka ÚKVS. Z objektívnych dôvodov sa nezúčastnili Cristina Jukanová (Rumunsko) a Branka Baksa, členky DR KN (Chorvátsko).

Témou diskusie bola účasť folklórnych súborov zo Srbska na Krajanskej nedeli od roku 2005 do roku 2017; tvorba a zameranie Krajanskej nedele v budúcich rokoch; folklórne hnutie v krajanských komunitách; návrhy na výber súborov do programu Krajanskej nedele do ďalších ročníkov.

Keď ide o konkrétne podnety k Folklórnemu festivalu Tancuj, tancuj… zo zasadnutia dramaturgickej rady, budú sa rozoberať v rámci zasadnutí Organizačno-správnej rady tohto festivalu.