Zasadal Iniciatívny výbor zaznamenávania 150. výročia divadelníctva v Báčskom Petrovci

Dňa 23. októbra 2015 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo prvé konštitutívne zasadnutie Iniciatívneho výboru osláv 150. výročia divadelníctva v Petrovci, ktoré sa bude zaznamenávať v priebehu roka 2016.

Konalo sa za prítomnosti: Anny Tomanovej Makanovej, Daniely Kovač, Kataríny Melegovej-Melichovej, Pavla Marčoka, Jána Čániho, Viery Krstevskej, Miroslavy Blažićovej, Pavla Čániho, Jarmily Stojimirovićovej, Vladimíra Valentíka, Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej, Jána Černáka, Jána Slávika, Vladimíra Lenharta, Svetluše Hlaváčovej, Anny Jaškovej, Jána Čemana a Miliny Florianovej. Pozvaní boli i Vladislava Fekete (autorka konceptu osláv jubilea), Vladimíra Dorčová Valtnerová, Jarmila Hodoličová a Samuel Žiak. Za predsedu Iniciatívneho výboru bol zvolený Ján Čáni, režisér z Báčskeho Petrovca.

divadlo-150 002

 

Prítomní predstavitelia inštitúcií a jednotlivci sa na pôde NRSNM v Novom Sade na tomto vstupnom sústredení stretli z iniciatívy Divadelného múzea Vojvodiny a Divadelného ústavu v Bratislave a vyjadrili svoj záujem jednotne, spoločnými silami osláviť toto úctyhodné jubileum, ktorého ústredné oslavy sa uskutočnia v dňoch od 26. do 28. augusta 2016 v Báčskom Petrovci.

Pred prvým zasadnutím Iniciatívneho výboru divadelných osláv prítomným k nahliadnutiu boli predložené dva koncepty osláv – návrh ústredných osláv v dňoch od 26. do 28.8.2016 a návrh programu celoročných divadelných osláv z Divadla VHV v B. Petrovci. Keďže na tomto zasadnutí nebolo očakávané venovať sa programovým otázkam a finančnej konštrukcii osláv, utvorené bolo menšie operatívne teleso, ktoré tieto dva koncepty konkretizuje a zlúči a zároveň urobí i finančnú kalkuláciu.

Do tejto pracovnej skupiny boli navrhnutí: Katarína Melegová-Melichová, Alexander Bako, Viera Krstevská, Ján Černák a Ján Čáni, ktorí sa stretli 26. októbra 2015 v priestoroch Matice slovenskej v Báčskom Petrovci.

divadlo-150 003

Do konceptu ústredných osláv, ktorý bol predložený na toto zasadnutie, prítomní k jednotlivým inštitúciám navrhli urobiť i niektoré doplnky. Hlavným garantom podujatia bude Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a ku odborným garantom podujatia – Divadelnému múzeum Vojvodiny a Divadelnému ústavu v Bratislave rozhodnuté bolo pridať aj Múzeum vojvodinských Slovákov.

Hlavnými usporiadateľmi podujatia budú: Divadlo VHV Báčsky Petrovec, Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec, Slovenská redakcia RTV NS a Matica slovenská v  Srbsku. K partnerom podujatia: Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Slovenskému vydavateľskému centru v Báčskom Petrovci, Oddeleniu slovakistiky FFU v Novom Sade, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov rozhodli pridať i Obec Báčsky Petrovec a Knižnicu Štefana Homolu v B. Petrovci. Mediálnymi partnermi budú: RTV (rádio a televízia), lokálne rádiá, Hlas ľudu, Rovina, Nový život.

Zároveň bolo dohodnuté, že si všetky inštitúcie, ktoré sa svojím spôsobom zapoja do uvedených osláv, budú samostatne požadovať finančné prostriedky resp. granty a že výbory pre kultúru a informovanie NRSNM v tom tiež budú participovať.