Z pracovného stretnutia na pôde NRSNM

Dňa 13. apríla 2021 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa v pokračovaní týždennej návštevy Srbska predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milana Jána Pilipa, uskutočnilo pracovné stretnutie s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou. V delegácii s predsedom ÚSŽZ boli Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade a Kristína Vargová, zamestnankyňa ÚSŽZ z Bratislavy a v mene NRSNM stretnutia sa zúčastnili i podpredsedovia NRSNM Tatiana Vujačićová a Zlatko Šimák ako aj riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty.

V prvej časti rokovania Zlatko Šimák, ktorý zastáva aj funkciu ombudsmana v Kovačickej obci, predsedu ÚSŽZ oboznámil s problematikou vybavovania preukazu zahraničného Slováka. Konkrétne problémy predseda ÚSŽZ sľúbil, že sa pokúsi doriešiť. Druhá časť stretnutia bola venovaná prípravám na výstavbu Slovenského centra v Novom Sade. Predstavitelia NRSNM prezentovali predsedovi ÚSŽZ predbežné idey týkajúce sa výzoru a funkcie samotného objektu a hovorilo sa i o legislatíve, čiže o činnostiach spätých s tvorbou a podpisovaním predbežnej zmluvy medzi NRSNM a ÚSŽZ.

uszz 11