Predseda ÚSŽZ na návšteve NRSNM

https://youtu.be/qtmqjpKbb3E

Dňa 12. apríla 2021 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade v rámci svojej týždennej služobnej cesty do Srbska navštívil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milan Ján Pilip. V delegácii s predsedom ÚSŽZ boli i Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, Kristína Vargová a Denis Palutka, zamestnanci ÚSŽZ z Bratislavy.

V priestoroch NRSNM vzácnych hostí zo Slovenska privítala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. V delegácii zo strany národnostnej rady na pracovnom stretnutí sa zúčastnili i podpredsedovia NRSNM Tatiana Vujačićová a Zlatko Šimák ako aj riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty.

Úvodné slová počas rokovania na pôde národnostnej rady mala predsedníčka Lakatošová, ktorá hostí stručne oboznámila s činnosťou NRSNM a predovšetkým podčiarkla význam spolupráce s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ústredným bodom rokovania bola otázka výstavby Slovenského centra v Novom Sade a blížiace sa podpisovanie zmluvy NRSNM s ÚSŽZ, po ktorom by mal nasledovať presun prostriedkov a postupný začiatok prác. Prítomní podčiarkli veľký význam existencie tejto budovy, ktorá v blízkej budúcnosti zastreší všetky významné slovenské inštitúcie a ustanovizne slovenskej národnostnej menšiny, sídliace v Novom Sade.

uszz 05

Na rokovaní bolo slov i o pôsobení národnostnej rady v období pandémie, zvlášť v oblasti vzdelávania, ako i o aktuálnej otázke blížiaceho sa sčítania obyvateľstva v Srbskej republike. Hostia z ÚSŽZ hovorili o skúsenostiach Slovenskej republiky rovno v tejto oblasti a o výhodách uplatnenia modelu elektronického sčítania v SR. V prípade, že sa podobný model podarí presadiť i v našom štáte, pre slovenskú národnostnú menšinu by to zvlášť malo veľký význam pre zmapovanie počtu nášho spoločenstva, emigrovaného do sveta.

V pokračovaní rokovania v zasadacej sieni sa uskutočnila tlačová konferencia pre médiá, informujúce po slovensky.

V rámci týždennej návštevy delegácia ÚSŽZ v čele s predsedom M. J. Pilipom zo slovenských vojvodinských prostredí navštívi i Báčsky Petrovec, Hložany, Selenču, Kovačicu a Starú Pazovu a zároveň navštívi i jednotlivé inštitúcie a ustanovizne s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu v Novom Sade, tiež Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva v paláci Srbsko a Ministerstvo pre štátnu správu a lokálnu samosprávu v Belehrade.

uszz 08