Z online zasadnutia Koordinácie národnostných rád

 V utorok 11. mája 2021 sa uskutočnilo online zasadnutie Koordinácie národnostných národnostných menšín, ktorou predsedala macedónska národnostná rada. Témou zasadnutia bol:

1. Аktuálny súpis obyvateľstva v našom štáte, zaujatie stanoviska Koordinácie týkajúcej sa formy hlasovacieho lístka a v súlade s tím zodpovedajúce informovanie príslušných orgánov o stanovisku Koordinácie k tejto otázke. 
 
2. Definovanie a analýza informácií týkajúcich sa delegovania zástupcov národných spoločenstiev  v sčítacích komisiách na úrovni miestnych samospráv a zaujatie konečného stanoviska k tejto otázke.

 3. Rôzne

Na zasadnutí sa zúčastnili aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová.

 

IMG 20210511 121106 resized 20210514 111013403