Pracovné stretnutie samospráv a ďalších predstaviteľov s Ministerstvom pre ľudské práva a práva menšín a sociálny dialóg

V piatok 14. mája 2021 sa v mestskom zastupiteľstve v Novom Sade uskutočnilo stretnutie s ministerkou Gordanou Čomićovou. Úvodnými slovami sa prihovoril prítomným náčelník Južnobáčského správneho obvodu pán Milan Novaković, tiež sa prihovorila aj predsedníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad pani Jelena Marinković Radomirović. Témou tohto stretnutia bola vzájomná výmena informácií medzi inštitúciami s cieľom umožniť uplatňovanie zákona a spoločných činnosti.

Ako predstaviteľka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na tomto stretnutí bola prítomná tajomníčka Mária Poptešinová.

FB IMG 1621241660796