Výzva

Vážení,

keďže sme vošli do obdobia, keď v rámci príslušných komisií Výborov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny budeme chystať finančný plán na rok 2015, potrebujeme od Vás informácie ktoré podujatia alebo aktivity v rámci Vašich inštitúcií, Kultúrno-umeleckých spolkov, čiže Domov kultúry, škôl a predškolských ustanovizní, združení, Asociácie spolkov žien, Kancelárií pre mladých, mládežníckych združení, lokálnych a pokrajinských medií chystáte, prípadne aké budete jubileá zaznamenávať, respektíve aké knižné vydania plánujete vydať v roku 2015.

Prosíme Vás, aby ste k uvedeným aktivitám uviedli aj požadovanú finančnú sumu, aby Vaše požiadavky boli čím reálnejšie a aby ste medzi nimi určili priority. Vaše návrhy Výbory NRSNM následne budú analyzovať a na základe toho vypracujú návrhy finančných plánov.

Dovoľujeme si Vás poprosiť, aby ste sa o tom písomne vyjadrili najneskoršie do 31.12.2014 prostredníctvom našej mailovej adresy office@rada.org.rs alebo nám informácie zašlite na našu poštovú adresu NSSNM, Bulevar M. Pupina 1/4  21 000 Novi Sad.

Vďaka za spoluprácu.

Anna Tomanová Makanová

Predsedníčka NRSNM