Významné ženy národnostných menšín

Dňa 17. júna 2021 v Novom Sade v organizácii pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana v spolupráci s národnostnými radami národnostných menšín sa uskutočnilo podujatie s názvom Významné ženy národnostných menšín. Účastníkov privítali zástupcovia pokrajinského ombudsmana pre rodovú rovnosť a ochranu práv národnostných menšín Snežana Kneževićová a János Oros. Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na umelecké, intelektuálne, vedecké, prekladateľské, vzdelávacie a pedagogické aktivity žien. Dr. Suzana Kujundžićová Ostojićová, predsedníčka Národnostnej rady národnostnej menšiny Bunjevcov, hovorila o práci spisovateľky Marije Đorđevićovej Malagurskej a o práci sochárky Any Bešlićovej. Edvina Erdedi z Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny predstavila život a dielo významnej herečky Ibi Romhanyi, zatiaľ čo profesorka na katedre slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade prof. Dr. Anna Makišová hovorila o práci významnej slovenskej lingvistky, prekladateľky, esejistky a pedagogičky prof. Dr. Márie Myjavcovej. Spred Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny Slađana Teodorovićová predstavila prácu profesorky odborných štúdií doktorky Marije Aleksandrovićovej, ktorá ako prvá Rómka získala doktorát v odbore literatúra. Irina Hardi Kovačevićová hovorila o živote, práci a tvorivých úspechoch rusínskej divadelnej a filmovej herečky Ireny Kolesarovej, zatiaľ čo Dr. Tatjana Petrika za rumunskú národnostnú radu predstavila prácu Dr. Rodiky Petky, špecialistky pracovného lekárstva. Či už prispeli k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti alebo sa nezištne venovali umeniu, zlepšeniu vzdelávacích vzorov, posilneniu národného povedomia a identity príslušníkov národných spoločenstiev, všetky vyššie uvedené ženy môžu byť veľkým povzbudením a inšpiráciou. Zoznam takýchto žien je prakticky nekonečný a predstavuje nevyčerpateľný zdroj pre organizovanie podobných stretnutí i v nasledujúcom období.

IMG 20210617 100804 resized 20210624 111742884