Konferencia venovaná 4. správe Poradnej komisie Rady Európy

Dňa 16.06. 2021 v hoteli Hyatt Regency v Belehrade uskutočnila sa Konferencia venovaná 4. správe o Srbsku Poradnej komisie Rady Európy o Rámcovej konvencii o ochrane národnostných menšín. Konferenciu organizovala Rada Európy a prezentované boli odporúčania z oblasti vzdelávania o ochrane a zveľadení menšinových práv a aktivitách spätých so sčítaním obyvateľstva, postavením národnostných menšín a možnostiach zapojenia sa národnostných rád do procesu sčítania obyvateľstva a promovania menšinových práv pri vyjadrovaní sa o národnostnej príslušnosti. Našu NRSNM predstavovala Svetlana Zolňanová, členka VR NRSNM a členka Národnej osvetovej rady, ktorá sa zúčastnila aj v diskusii na tému vzdelávania.