Výtvarná súťaž žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Vyhodnotená je: Výtvarná súťaž žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Téma: Chcem letieť ku hviezdam…
(2010 – Rok Milana Rastislava Štefánika – k 130. výročiu narodenia)
Odborná porota v zložení:
– PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. – predsedníčka poroty
– Eva Hnatová, akad. maliarka – členka poroty,
– PhDr. Jana Kožušková, PhD. – členka poroty
10. mája 2010 určila týchto víťazov
I.kategória:
1. miesto: Jana Koniariková (6 rokov), Rumunsko
2. miesto: Marína Sadlonová (9 rokov), Srbsko
3. miesto: Anastázia Makarovič (9 rokov), Ukrajina

II.kategória:
1. miesto: Ivona Grňová (13 rokov), Srbsko
2. miesto: S. Michailo Pavlovič (15 rokov), Ukrajina
3. miesto: Daniela Mučaji (12 rokov), Chorvátsko
III.kategória: víťaz nebol určený.
Prišla iba jedna práca, ktorá nevyhovuje, vzhľadom na vekovú kategóriu, kritériám víťaza

Cena rektorky UMB: Antonia Abelovski (11 rokov), Srbsko
Cena MC UMB: Luca Zamová (13 rokov), Maďarsko
Cena riaditeľa CCV UMB: Eszter Brhlík (11 rokov), Maďarsko
Cena primátora Banskej Bystrice: Zuzana Pavlíniová (14 rokov), Srbsko;