Vypracovanie Akčného plánu pre národnostné spoločenstvá

V dňoch 23. až 25. februára 2022 Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v Šabci zorganizovalo zasadnutie pracovnej skupiny na vypracovanie Akčného plánu na uskutočnenie práv a slobôd národnostných menšín v Srbsku. Členkami pracovnej skupiny sú aj Svetlana Zolňanová a Mária Poptešinová.