Výbor pre vzdelávanie v rámci SNS

Na 51. Slovenských národných slávnostiach sa, už pravidelne, uskutočnilo aj stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Ústrednou témou tohtoročného stretnutia bolo zaznamenávanie výročia Dr. Jána Kvačalu, Dr. Daniela Dudka, Pavla Grňu a Dr. Jarmily Hodoličovej. Predstavená bola aj ZŠ Jána Amosa Komenského z Kulpína. Inštitúcie, ktoré sa zaoberajú kvalitou vzdelávania Slovákov na Dolnej zemi predstavili svoju činnosť: Demokratický zväz Slovákov a Čechov a Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku z Rumunska, Zväz Slovákov v Chorvátsku, Slovenské pedagogické a metodické centrum CSS v Békešskej Čabe v Maďarsku, Asociácia slovenských pedagógov, Výbor pre vzdelávanie NRSNM, Združenie učiteliek materských škôl vo Vojvodine a Osvetová komisia MS v Srbsku.