Výber riaditeľov

Po schválení Zákona o národnostných radách, Výbor pre vzdelávanie dáva mienku aj pri výbere riaditeľov predškolských ustanovizní a škôl, kde sa vyučuje aj po slovensky.
V novembri a decembri 2009 sú podporení:
– Gordana Pavlović, profesorka srbčiny na funkciu riaditeľky ZŠ Savu Šumnaovića v Erdevíku
– Ladislav Petrovič, profesor telesnej výchovy na funkciu riadeteľa ZŠ Maršala Tita v Padine
– Borislav Samardžić na funkciu riaditeľa PU Radosno detinjstvo v Novom Sade.