V pokrajinskej vláde odovzdané dohody o pridelení prostriedkov na rok 2021

Dňa 18.03.2021 v pokrajinskej vláde v Novom Sade predsedom národnostných rád národnostných menšín slávnostne boli odovzdané dohody o pridelení finančných prostriedkov. Na realizáciu celoročných aktivít sedemnástim národnostným radám, ktoré majú sídlo na území AP Vojvodiny, bolo z pokrajinského rozpočtu vyčlenených 61,6 milióna dinárov. Odovzdal ich podpredseda vlády pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník Zsolt Sakalas. Pridelené prostriedky sú určené na spolufinancovanie bežných aktivít a pravidelnej činnosti národnostných rád a budú sa vyplácať kvartálne, v štyroch rovnakých častiach, do konca roka 2021. V mene NRSNM dohodu podpísala predsedníčka Libuška Lakatošová.

 IMG 20210319 102020-min