V pivnickom poli tri lipky

Pre milovníkov slovenských ľudových piesní sa v nedeľu 22. mája konal 1. Festival slovenských ľudových piesní. Pred ním je skvelá budúcnosť, aspoň tak možno uzavrieť vzhľadom na počet účastníkov. Tú známu pivnickú pieseň – V pivnickom poli tri lipky my preformulujeme takto: V pivnickompoli tridsiati traja speváci.

Svoje spevácke vlohy obecenstvu v plnej sále predstavilo 33 mladých, nádejných či začínajúcich spevákov. Niektorí z nich prvýkrát vystupovali na javisku, avšak svojou kvalitou to úspešne dementovali. Na základe tohto možno usúdiť, že sa Pivnica nemusí obávať o budúcnosť ani festivalu Stretnutie v pivnickom poli, ktoré jej je rozpoznávacou značkou, ani poklesu kvality spevákov. Bola to radosť počúvať takmer profesionálne výkony, k čomu prispel aj orchester Orchestrík zo Selenče s vedúcim a dirigentom Dr. Jurajom Súdim.

Festival mladých interpretov svojou prítomnosťou poctili predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, ktorá svojím príhovorom predovšetkým vyjadrila motiváciu do ďalších prác na príprave takýchto podujatí s nádejou, že zažijú aj ďalšie ročníky a že sa budeme v Pivnci stretávať nielen na vychýrenom Stretnutí  v pivnickom poli. V uvítacom príhovore, ktorý mala na starosti predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Tatiana Naďová, privítali aj členku Národnej osvetovej rady Srbska, podpredsedníčku Matice slovenskej pre Báčku, predsedníčku Rady Miestneho spoločenstva Pivnica Annu Čásarovú, velebného pána Jána Zahorca, farára pivnického, predstaviteľov združení a spolkov, ako i prítomných, ktorý nešetrili dlane a svojím potleskom vďačne  podporovali spevákov. Toto vynikajúce podujatie sa uskutočnilo vďačiac neúnavným členom Miestneho odboru Matice slovenskej Pivnica s predsedníčkou Tatianou Naďovou a výbornej spolupráci so Základnou školou 15. októbra, ako partnerom festivalu.

Dúfame, že festival zažije a nielen v spomienkach, ale aj v realizácii. Organizátori po úspešnom priebehu sa určite posnažia aj v budúcich rokoch, čo im doprajeme.