Prameň minulosti nevysychá

Slávnostnou akadémiou Prameň minulosti nevysychá v piatkový podvečer 20. mája sa začali trojdňové oslavy Dní Petrovca. Celý rad podujatí je skĺbených do oslavných dní z príležitosti narodením nášho mestečka.

S úctou voči našim predkom na slávnostnej akadémii si  pripomíname na úctyhodné výročia, ktoré poznačili naše dejiny a samotný rozvoj Petrovca. Najmä na tie udalosti, ktoré poznačili založenie osady. Po príchode na tieto priestranstvá roku 1745 na príkaz Mihajla Čarnojevića, majiteľa málo obývaného futockého panstva, priviedol sem Matej Čáni, slobodník z Málinca, asi dvetisíc Slovákov, ktorí sa usadili v osade Petrovec, kde vtedy podľa údajov starých matrík žilo devätnásť srbských rodín. V historických prameňov dokonca nachádzame aj tie príznačné petrovské názvy častí chotára –  Bodoň, Drágovo a Telek. Noví obyvatelia onedlho podpísali zmluvu s vrchnosťou o osídlení futockého panstva, ktorá prisťahovaným zaručovala viaceré dôležité práva, ale aj povinnosti. V mene Slovákov ju podpísali Matej Čáni a richtár Matej Mikula a v mene Srbov richtár Veselin Sekulić. Zmluva je z dvadsiateho piateho mája 1747 a zachovala sa jej maďarská kópia. A my si dnes pripomíname 275. výročie od podpísania zmluvy.

S rozvojom dediny sa zjavovali aj potreby po kultúrnej vyspelosti. Tak naše lány, polia, ulice dôkladne vo svojej tvorbe vystihol básnik Paľo Sabo Bohuš, ktorého sté výročie narodenia sme si pripomenuli vlani a úctu jeho osobnosti sme venovali aj na slávnostnej akadémii. Rovnako tak aj prvej akademickej maliarke Zuzke Medveďovej, ktorá štetcom stvárnila jedinečné diela petrovského prostredia. V tomto roku je 90 rokov od založenia Matice slovenskej v Juhoslávii a 30 rokov od obnovenia Slovenských národných slávností. Hodné to jubileá na zhrnutie do slávnostného večierka, ktorý poctili aj vzácni hostia. Na akadémii sme mali česť privítať Libušku Lakatošovú, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Jaroslava Javorníka, biskupa  SEAVC, Moniku Podsklanovú-Šuhajdovú, zástupkyňu veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku, Natáliu Hrnčiarovú, konzulku Veľvyslanectva Slovenskej republiky, Jána Brtku, pokrajinského poslanca, Jasnu Šprochovú, predsedníčku Obce Báčsky Petrovec, Jána Jovankoviča, predsedu Zhromaždenia obce, Jána Vidu, farára petrovského, Jaroslavu Čániovú-Jevićovú, náčelníčku Obecnej správy, delegácie partnerských miest z domova a zo zahraničia, riaditeľov ustanovizní, predsedov rád, ktorých privítal predseda Rady Miestneho spoločenstva Ján Lačok.

Texty načítali Martina Benková, Tatiana Filipovićová, Andrea Stanivuková. Hudobnými bodmi prispeli mužská spevácka skupina, Simona Sýkorová, tiež Andrea Stanivuková, za hudobného sprievodu Zdenka Makovníka.