V aradáčskom šírom poli

Dňa 8. septembra 2018 v Aradáči sa uskutočnil 11. Festival zvykov a obyčají V aradáčskom šírom poli.

Začal sa známou aradáčskou hroznovou oberačkou a večer v znamení festivalu. Podujatie svojou prítomnosťou poctili: Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a Branislav Kulík, podpredseda MSS pre Banát.

V rámci festivalu v sieni Miestneho spoločenstva vystavoval fotograf i Petar Dešić, ktorý na svojich fotografiách zvečnil Aradáčanov v ľudových krojoch. O výstave sa zmienila Mária Viliačiková, predsedníčka ZŽ Ruža a výstavu otvoril Ján Slávik, predseda VPK NRSNM.

Festival otvorili aradáčske meškárky a zúčastnili sa FS z Aradáča, Iloka, Kovačice, Zreňaninu, Zvolenskej Slatiny, Hajdušice, Vojlovice, Boľoviec, Nového Sadu, Lazarevca a skupina Seferini. Scenár napísala Jaroslava Števková a podujatie moderovali Adela Obšustová a Natália Zakićová.

Z NRSNM toto podujatie bolo podporené sumou v hodnote 100.000,00 dinárov.