Ukončenie tretieho kola semináru Posilňovanie kapacít národnostných rád národnostných menšín v Srbsku

 

Návrh stratégie pre vzdelávanie Slovákov v Srbsku – výsledok trojdielneho semináru BFPE a NRSNM

V dňoch 1. až 3. apríla 2011 v Subotici sa uskutočnilo tretie a posledné kolo projektu Belehradského fondu pre politickú výnimočnosť pod názvom Posilňovanie kapacít národnostných rád národnostných menšín v Srbsku, ktorý bol predovšetkým usmernený na predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej nárdnostnej menšiny. Tento-krát účastníkmi, okrem členov NRSNM, boli aj predstavitelia maďarskej, chorvátskej, bunjevackej a gréckej národnostnej rady so zámerom konkretizovania spoločných problémov a v tom zmysle aj navrhnutie spoločných akcií na vyriešenie konkrétnych záležitostí všetkých národnostných rád.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili Sonja Licht, predsedníčka BFPE, Saša Vučinić, primátor Subotice, Stefan Klecli, chargé d’affaires švajčiarskeho veľvyslanectva, István Gyarmati, predseda a riaditeľ Medzinárodného strediska pre demokratickú tranzíciu z Budapešti, Tamas Korhec, predseda Národnostnej rady Maďarov a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM. Účastníci seminára mali česť zúčastniť sa v diskusii na tému Európa občanov – nova úloha Európskeho parlamentu, o ktorej hovorili europoslanci Eduard Kukan a Kinga Gál.


 

Okrem prednášok vo forme debaty na rôzne zaujímavé témy, akými boli kultúrna diverzita v Európe – príklad Švajčiarska (Tomas Fleiner), antidiksriminácia a rodová rovnosť (Anikó Muskinya Heinrich, Danica Todorov), či predprístupové fondy EÚ (Gordana Lazarev), pre slovenskú verejnosť najvýznamnejšia časť semináru bola prezentácia Návrhu stratégie pre vzdelávanie NRSNM, ktorý vznikol ako súčasť projektu. Na návrhu strategického plánu pre vzdelávanie pracoval veľký tím odborníkov v čele s predsedníčkou Svetlanou Zolňanovou, ktorá aj predstavila dokument, a Tomislavom Novovićom a Danilom Vukovićom, odborníkmi, ktorý už roky vypracúvajú podobné strategické plány. V tomto období sa dokument nachádza na verejnej rozprave, ako informovala Zolňanová, a dodala, že sa tím už venúva vypracovaniu akčného plánu pre vzdelávanie, ktorý predstavuje ďalší krok v implementácii Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ktorý nakladá vypracovanie strategických a akčných dokumentov vo všetkých štyroch oblastiach kultúrnej autonómie – vo vzdelávaní, kultúre, informovaní a úradnom používaní jazyka a písma.