Udelená Cena Sаmuela Tešedíka laureátkam zo Srbska

V piatok, 5. februára 2020 v Starej Pazove odovzdali po deviatykrát Cenu Samuela Tešedíka.

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje slovenským učiteľom v zahraničí za celoživotné dielo trvalej hodnoty a za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského školstva v zahraničí. Pre neprajné podmienky zapríčinené pandémiou sa cena nemôže odovzdať všetkým oceneným na jednom podujatí, preto sme sa rozhodli odovzdať ocenenia každý zriaďovateľ vo svojom štáte.

 

Zriaďovateľmi Ceny Samuela Tešedíka sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov a Čabianska organizácia Slovákov. Cena sa udeľuje v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov.

 

Pamätný list Samuela Tešedíka v roku 2020 získali:

 

          Felix Chilla z Rumunska za celoživotný prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov

          Jozef Kvasnovský z Chorvátska za celoživotný prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov

          Štefan Sýkora z Rumunska za celoživotný prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov

          Erika Zemanová Palecsková z Maďarska za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov.

 

Cenu Samuela Tešedíka v roku 2020 získali:

          Ivan Miroslav Armbruš z Rumunska za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí,

          Ružena Červenská zo Srbska za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí,

          Anna Hrková zo Srbska za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí,

          Zuzana Lauková z Maďarska za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú, riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí.

V staropazovskom Dome kultúry oceneným zo Srbska Ceny Samuela Tešedíka odovzdali Mária, Andrášiková, Svetlana Zolňanová a Janko Havran. Oceneným na záver gratulovala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

  DSC 0066-min

 DSC 0096-min

DSC 0121-min