Udelená Cena Anny Nemogovej Kolárovej

 Na Stretnutí slovenských novinárov v rámci SNS 2012 v nedeľu 05. augusta v reštaurácií Aróma bola vyhlásená výťazka súbehu o Cenu Anny Nemogovej Kolárovej, ktorá tohto roku bola prvýkrát udelená novinárovi za príspevok o slovenskej národnostnej menšine zverejnený v hociktorom jazyku okrem v slovenskom. Získala ju Mandica Kneževićová z novosadského rozhlasu za príspevok Violine majstora Njemčeka. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová víťazke udelila plaketu a cenu vo víške 250 eur. Laureátka vyhlásila, že jej je „táto cena najobľúbenejšou pretože je to spomienka na našu tvorkyňu a kolegyňu, ktorá nás bohužiaľ, predčasne opustila. Anna Nemogova Kolárova si uvedomila všetky výzvy tvorby v prostredí akým je Vojvodina a som rada, že nie je zabudnutá“.

Prítomným sa na Stretnutí prihovoril aj manžel našej zosnulej novinárky Samo Kolár a zahlásil projekciu jej krátkeho filmu Kamaráti.
Kneževićovej príspevok dostal najväčšií počet hlasov členov odbornej poroty (80%) a tým spôsobom sa vyčlenil spomedzi iných prác, ktoré boli v najužšej konkurencií – dokumentárny film Meškarke autorky Brankice Draškovićovej (70%) a tlačová reportáž Zuzana Čipkar i njen odžačar autora Željka Mitrovića (60%), zdôvodnil predseda poroty Rastislav Durman na Stretnutí. Okrem Durmana, členovia poroty boli Samuel Žiak, Anna Simonovićová a Jozef Maďar. Durman ďalej skonštatoval, že práce zaslané na súbeh nepokryli širokú paletu tém a žiaľ, mnoho prác bolo ovplyvnených stereotypmi o slovenskej národnosti. Porota vyjadrila spokojnosť, že sa slovenskou národnostnou menšinou zaoberajú aj naše najvýznamejšie médiá, ako sú RTS, RTV alebo Dnevnik. Na súbeh bolo prihlásených úhrne 17 prác 11 autorou.

Stretnutie slovenských novinárov v organizácií Výboru pre informovanie NRSNM a Asociácie slovenských novinárov moderovala predsedníčka Výboru pre informovanie Milina Florianová, ktorá po uvítacom príhovore vyzvala všetky naše médiá a novinárske združenia, aby na budúci rok, keď budu prebiehať Slovenské národne slávnosti, zorganizovali a urobili spoločnú Press centrálu. Prítomným sa v mene Asociácie slovenských novinárov prihovorila členka dozornej rady Viera Dorčová Babiaková a v mene Asociácie slovenských lokálnych médií Katarína Melegová Melichová.