Účasť NRSNM na okrúhlom stole

„Proces európskej integrácie a politika voči menšinám“

Vo štvrtok 12. októbra 2023 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny sa zúčastnila v práci okrúhleho stola pod názvom „Proces európskej integrácie a politiky voči menšinám“, ktorý zorganizovala Akademická iniciatíva „Fórum 10“ v Belgrade Art hotely v Belehrade so začiatkom o 11:00 hod. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v rámci dialógu, ktorý bol celý venovaný diskusii o procese prípravy a prijatia nového Akčného plánu na realizáciu práv národnostných menšín na obdobie 2022-2025, sa zúčastnila tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová. Cieľom okrúhleho stola bolo umožniť prehľad a analýzu doterajších výsledkov a účinkov, resp. problémov a prekážok pri implementácii politík zameraných na zlepšenie práv a postavenia národnostných menšín v kontexte súčasného procesu európskej integrácie a podporovať dialóg medzi relevantnými aktérmi v súvislosti s aktuálnym procesom prípravy a prijímania Akčného plánu pre realizáciu práv národnostných menšín na obdobie 2022-2025. V práci okrúhleho stola sa zúčastnila i Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie v NRSNM v mene Národnej osvetovej rady.