Tábor pre žiakov generácie

Od 8. – 13. 07. 2018 sa v organizácii Centra ďalšieho vzdelávania UK  v Bratislave konala Letná škola slovenských reálií – Trenčiansky región, na ktorom pobudlo 25 žiakov zo Srbska, ktorí boli odmenení ako žiaci generácie alebo ako ocenení na súťaži zo slovenčiny pre stredné školy.

tabor-pre-ziakov 002

Vyučovanie prebiehalo denne, okrem stredy, v ŠaKS. V stredu 11.7.2018 účastníci školy mali organizovanú celodennú exkurziu do  Valaskej Belej a do Trenčína.  Lektori CJ CĎV UK pripravili nové učebné materiály, ktoré  približujú región geograficky, historicky a kultúrne.

tabor-pre-ziakov 003

V šiestom ročníku podujatia sa pokračovalo pri identifikácii predkov z rodostromu účastníkov a ich trenčianskej  vetvy. Všetky historické, kultúrne a geopolitické informácie sa preberali aj v anglickom jazyku so  slovnou zásobou a aktivitami precvičujúcimi komunikačné zručnosti potrebné pri predstavovaní Slovenska iným cudzincom v anglickom jazyku.

tabor-pre-ziakov 004

Cieľ vzdelávacieho programu:

  • Zdokonaliť  sa v slovenskom jazyku v prirodzenom slovenskom prostredí
  • rozvíjať komunikačné zručnosti pre podporu komunikácie v slovenskom a anglickom jazyku
  • spoznať reálie Trenčianskeho regiónu a jeho historicky významných osobností
  • upevniť národné povedomie Slováka žijúceho v zahraničí
  • získať  skúsenosti, ktoré pomôžu pri rozhodovaní sa o voľbe svojho ďalšieho študijného prípadne životného smerovania
  • spríjemniť prázdniny popoludňajšími a niektorými večernými aktivitami