Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme

Medzinárodné dolnozemské podujatie Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme, sa uskutočnil tohto roku v Nadlaku, od 16. do 20. augusta. Táboru sa zúčastnili žiaci, ktorí sa učia slovenčinu vo svojich školách, a to z Bekeščaby, Erdevíka, Šídu a Nadlaku.

tabor pre deti 002

Tvorivé dielne viedli profesorky výtvarnej kultúry a domácnosti z nadlackých škôl. V rámci týchto dielní, sa účastníci tábora naučili maľovať na skle, modelovať z hliny, pracovať s recyklovateľnými materiálmi, vytvárať kvety z kukurice a rôzne tvary z papieru. Žiaci si z týchto dielní domov odniesli priehršť, svojimi rukami vyrobených, darčekov a pamiatok.

tabor pre deti 003
 
Počas tábora bola organizovaná celodenná exkurzia do Temešváru. V Temešváre sme navštívili skanzen, zoo a múzeum umenia.

tabor pre deti 004

Domáci, taktiež, účastníkom tábora zabezpečili obhliadku katolíckeho a evanjelického kostola v Nadlaku. Večer deti so svojimi učiteľkami trávili v tanci so staršími členmi Folklórneho súboru Sálašan, ktorí ešte dodatočne nacvičili s účastníkmi tábora jednu choreografiu, v rozhovore so spisovateľom Ivanom Miroslavom Ambrušom. Záverom bola organizovaná výstava ručných prác a udelenie diplomov.

tabor pre deti 005

Žiaci so svojimi učiteľkami strávili v Nadlaku päť aktívnych, kreatívnych, veselých dni. Zoznámili sa so svojimi rovesníkmi z iných štátov, naučili sa vytvárať mnohé nové predmety z rôznych materiálov, spoznali Nadlak a Temešvár, rozprávali sa väčšinou po slovensky.

tabor pre deti 006

tabor pre deti 007

tabor pre deti 008

tabor pre deti 009

tabor pre deti 010

tabor pre deti 011

tabor pre deti 012

tabor pre deti 013

tabor pre deti 014

tabor pre deti 015

tabor pre deti 016


Tábor finančne podporila NRSNM a na cestovné trovy vyčlenila  63.460,00 a 7.000 na pedagogický dozor.