Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

24. mája 2016 sa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Na súťaži sa zúčastnilo 53 žiakov z Gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade a z Ekonomickej školy v Starej Pazove.

sutaz sk maj 2016 002

Organizátori súťaže boli Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinská slovakistická spoločnosť. Pre žiakov, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesta Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zabezpečí sedemdňový  pobyt v žiackom tábore v Slovenskej republike.

Odmenení žiaci:

1. ročník:

Branislav Pop – Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci – 1. miesto
Anabela Stošićová – Gymnázium Branka Radičevića zo Starej Pazovy – 1. miesto
Ivona Bírešová – Gymnázium Mihajla Pupina z Kovačice – 2. miesto
Emília-Jana Pálešová – Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci – 2. miesto
Tabita Pavelová – Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci – 3. miesto
        
2. ročník:

Hana Čížiková – Gymnázium Mihajla Pupina z Kovačice – 1. miesto
Rebeka Majdlíková – Gymnázium Mihajla Pupina z Kovačice – 2. miesto
Vladimír Zima –  Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci – 2. miesto
Aňa Marčoková – Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci – 3. miesto
        
3. ročník:

Tanička Kľúčiková – Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci – 1. miesto
Tabita Vágalová – Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci – 2. miesto
Stefana Nemogová – Gymnázium Mihajla Pupina z Kovačice – 3. miesto
        
4. ročník:

Vladimir Vaňa Valent – Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci – 1. miesto
Alena Petríková – Gymnázium Mihajla Pupina z Kovačice – 2. miesto
Ivan Kováč – Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci – 3. miesto

sutaz sk maj 2016 003
sutaz sk maj 2016 004

sutaz sk maj 2016 005

Na tento účel NRSNM vyčlenila 62.140,00.