Súťaž zo slovenčiny v Kulpíne

20. mája 2017 sa na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne konala republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl. Na republikovú súťaž postúpilo 72 žiakov z 11 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

sutaz-zo-slovenciny maj 2017 002

Počas vypracovania testov sa v Báčskom Petrovci konal kurz odborného zdokonaľovania pre učiteľov slovenského jazyka.

sutaz-zo-slovenciny maj 2017 003

Po vypracovaní testov sa žiakom prezentovali ručné práce v dielni pod vedením Verici Tanackovićovej a športové aktivity pod vedením Radeho Kolarského a Jána Lačoka.

sutaz-zo-slovenciny maj 2017 004

Najúspešnejším žiakom budú udelené diplomy a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny pre nich zabezpečí pobyt v SR.