XIII. ROČNÍK PUTOVNEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH REÁLIÍ PRE STREDOŠKOLÁKOV

XIII. ROČNÍK PUTOVNEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH REÁLIÍ PRE STREDOŠKOLÁKOV sa uskutočnil v Békešskej Čabe 6. a 7. októbra 2017.

sutaz okt 2017 002

Zo Srbska na nej bralo účasť 10 žiakov a 2 profesorky z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Perovci a Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a Strednej zdravotnej školy v Novom Sade.

sutaz okt 2017 003

Tematické okruhy, na ktoré žiaci vypracovali svoje prezentácie:

  1. Slovenská literatúra na Dolnej zemi.
  2. Veľké osobnosti slovenskej Dolnej zeme.
  3. Historické aspekty Slovákov na Dolnej zemi.
  4. Hmotná a duchovná kultúra Slovákov na Dolnej zemi.
  5. Národná identita u dolnozemských Slovákov.

 sutaz okt 2017 004