Študenti a študentky Letnej  školy ECMI v NRSNM a ÚKVS

Vo štvrtok 31. augusta na pôde Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny predsedníčka Dušanka Petráková spolu s podpredsedom NRSNM Jankom Havranom a riaditeľkou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Annou Spevákovou prívítali 25 člennú skupinu študentov Letnej školy ECMI.

Stanislav Černega a Aziz Berdiqulov komunikační koordinátori v Európskom centre pre otázky menšín (European Centre for Minority Issues – ECMI) vo Flensburgu v Nemecku každoročne organizujú letnú školu zameranú na rôzne témy týkajúce sa práv národnostných a etnických menšín v Európe, otázky nacionalizmu a ďalšie témy spojené s etnicitou a menšinami. V tomto roku sa rozhodli venovať pozornosť problematike etnických konfliktov a menšinám na Balkáne. Letná škola prebieha prevažne v Belehrade, ale štvrtok bol vyhradený pre návštevu Nového Sadu, Pokrajinskej vlády, ale aj Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

V Novom Sade, v Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev rozoberali tému multilingvizmu vo Vojvodine, fungovania Pokajinskej vlády a projektov zameraných na multikulturalizmus a predchádzanie etnických konfliktov medzi mladými ľuďmi.

V miestnostiach NRSNM a potom ÚKVS diskutovali na tému spolunažívania menšín vo Vojvodine, o možnostiach rozvoja menšín a o tom čo by sa dalo vylepšiť. Na otázky študentom o fungovaní NRSNM a ÚKV S odpovedali Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, Janko Havran, podpredseda NRSNM a Anna Speváková, riaditeľka ÚKVS.

Po absolvovaní  Letnej školy pre študentov a študentky bude vytlačená informačná brožúra.