Podpora školstva a kultúry v Erdevíku

Dňa 1. septembra 2023 Základnú školu Savu Šumanovića v Erdevíku navštívili predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková spolu s podpredsedom Jankom Havranom.

Pri tejto príležitosti predsedníčka odovzdala darčeky žiakom tretieho ročníka, ktorí sa učia po slovensky. Po šiestich rokoch v tejto škole je pred dvomi rokmi znovu otvorená slovenská trieda, do ktorej sú zapísaní traja žiaci. Výsledkom obnovenia slovenskej triedy v Erdevíku je spoločné úsilie Národnostnej rady, pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, lokálnej samosprávy obce Šíd ako i vedenia školy. Ich rodičom predsedníčka Petráková odovzdala peňažnú podporu Národnostnej rady vo výške 10 000 dinárov ako aj komplet učebníc pre 3. ročník základnej školy. Po stretnutí na škole predsedníčka navštívila aj SKOS Erdevík a hovorila s nimi o možnej spolupráci.